Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stort miljonanslag till forskning om hemtjänst

Selfie på Ida och Åsa
Ida Goliath och doktoranden Åsa Olsson. Foto: Privat

På onsdagen beviljades SWEAH-anslutna forskare vid Karolinska Institutet närmare 24 miljoner kronor för ett forskningsprogram som ska pågå i sex år.

På onsdagen stod det klart att 23 997 000 kronor delas ut i programbidrag till "Hemtjänst samskapad i partnerskap med äldre personer - från debut till livets slut", i Fortes välfärdsutlysning.

Jag är fantastiskt glad och stolt över detta konkreta och hisnande stora erkännande av våra idéer, kompetens, forskning och arbetssätt, säger Ida Goliath, utredare och docent vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och adjungerad lektor vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska Institutet.

Hon är huvudhandledare till SWEAH-doktoranden Åsa Olsson. Nu väntar ett sex år långt arbete tillsammans med en rad andra forskare. SWEAH:s koordinator, professor Susanne Iwarsson, ingår i programmets expertgrupp med seniora forskare. Hon är ansvarig för forskningsprogrammet UserAge, vars resultat nu används i Ida Goliaths nya program.

Vad ska pengarna gå till?

Medlen kommer finansiera forskare och äldre personers medverkan i forskningen. Genom anslaget kan vi i partnerskap med äldre, anhöriga och personal inom hemtjänst utveckla, testa och utvärdera nya arbetssätt, modeller, verktyg och innovationer. Vi hoppas att det kommande arbetet bidrar till att stärka äldre personers röster och delaktighet i äldreomsorgen, både i utformningen av det individuella stödet, men också i utveckling av hemtjänst på verksamhets- och policynivå, fortsätter Ida Goliath. 

Tanken är att studera och utveckla gemensamt identifierade förbättringsområden i omsorgsförloppet från starten av hemtjänst, fram till livets slut.