Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Han ska bidra till att forskning når praktik

Oskar Jonsson på Medicum Forums balkong.
Oskar Jonsson. Foto: Lill Eriksson

Det blir Oskar Jonsson som blir SWEAH:s forskare med samverkansuppdrag på 20 procent det här året. I det helt nyinstiftade uppdraget ingår att samverka inom välfärds- och samhällsbyggnads­sektorn, med politiker, intresseorganisationer, näringsliv och media – både nationellt som internationellt.

Målet är att stärka förutsättningarna för att omsätta forskningsresultat från SWEAH till praktik, med nyttiggörande och genomslag som långsiktiga mål och därmed främja hälsa och välfärd.

Hur lyckas vi bäst med det?

– Ett sätt är att forskare och andra samhällsaktörer samverkar i olika delar av forskningsprocessen och vid själva kunskapsutvecklingen. Det kan bli svårt att ”omsätta” forskningsresultat som helt eller delvis utvecklats vid sidan av de sammanhang där den praktiska användningen är tänkt att ske, säger Oskar Jonsson.

Vad för liknande erfarenheter kan du hämta inspiration från?

– Inom designvetenskaper, där jag har min bakgrund, finns ett fokus på framtiden, nyttiggörande och genomslag. Traditionellt sätt har forskning ofta fokus på att studera det som tidigare har skett. I forskningsprogrammet UserAge och som aktivitetskoordinator för LU:s tematiska samverkansinitiativ, Sociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen, har jag studerat frågor om involvering av intressenter i forskning om åldrande och hälsa, samverkan, nyttiggörande och genomslag. Nyligen publicerade vi en vetenskaplig artikel på svenska om integrerad kunskapstransformation. Mitt avhandlingsprojekt, Furniture for later life, genomfördes i samverkan med flera parter inom svensk möbelindustri, vilket även det gav en hel del erfarenheter, säger Oskar Jonsson.

Han börjar arbeta med detta direkt, men mer intensivt under senare delen av året, efter en forskningsvistelse i Kanada.

Vad ser du mest fram emot i nya uppdraget?

Jag ser fram emot att bidra till att systematiskt följa upp och utveckla pågående forskning och samverkan baserad på den forskning som bedrivs inom SWEAH. Inledningsvis kommer uppdraget att handla om att ta ett samlat grepp om de avhandlingar som har lagts fram, för att bland annat titta på redogörelser om möjliga avnämare och implikationer. Jag hoppas kunna bidra till att öka kunskap, kompetens och motivation för att stimulera doktorander, forskare och parter utanför akademin till att utveckla arbetssätt för att överbrygga gapet mellan forskning och praktik, säger Oskar Jonsson.

Uppdraget kan komma att förlängas, som längst till och med 2026.