Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Här är alla doktorander som är anslutna till forskarskolan SWEAH och vilka ämnen de forskar inom.

 

logo

Owasim Akram, Örebro universitet
Ämnesord: Åldrande, extrem fattigdom, Bangladesh

Erika Augustsson, Karolinska institutet
Ämnesord: Kohorter, livsstil och hälsobeteenden

Andreea Badache, Örebro universitet
Ämnesord: Äldsta äldre, funktionshinder, sjuklighet

Giorgi Beridze, Karolinska institutet
Ämnesord:

Emma Carlsson, Karolinska institutet
Ämnesord: Socioekonomisk ojämlikhet, hälsa och tidigt arbetsmarknadsutträde bland äldre anställda

Daniella Dinse, Högskolan Kristianstad
Ämnesord: Hälsofrämjande, fysisk aktivitet och personcentrering

Abigail Dove, Karolinska institutet
Ämnesord:

Erik Eriksson, Lunds universitet
Ämnesord: Livsförändringar, upplevt boende, gott åldrande

Marcus Falk Johansson, Högskolan Dalarna
Ämnesord: Informell omsorg, makar, demens

Joakim Frögren, Lunds universitet
Ämnesord: Att involvera medborgare och yrkesverksamma i forskning om åldrande och hälsa

Maria Glans, Lunds universitet
Ämnesord: Utskrivning från sjukhus, återinläggning inom 30 dagar, riskutvärdering

Nadezhda Golovchanova, Örebro universitet
Ämnesord: Otrygghet, oro, välbefinnande

Yanfei Guo, Göteborgs universitet
Ämnesord:

Sara Hed, Göteborgs universitet
Ämnesord:

Christina Heller, Lunds universitet
Ämnesord: Simuleringsmodeller, bostadspolitik, åldrande i det egna hemmet

Roar Hermansen Østby, Göteborgs universitet
Ämnesord:

Elias Ingebrand, Linköpings universitet
Ämnesord: Social interaktion, demens, lärande

Wossenseged Birhane Jemberie, Umeå universitet
Ämnesord: Hälsoproblem bland äldre med alkohol- och narkotikaproblem

Peggy Ler, Karolinska institutet
Ämnesord: Fetma, kroppsmasseindex, demens

Nicholas Levak, Karolinska institutet 
Ämnesord:

Amelie Lindh Mazya, Karolinska institutet 
Ämnesord: Klinisk geriatrik, multidisciplinärt omhändertagande, åldersskörhet

Jonathan Mak, Karolinska institutet
Ämnesord: Skörhet, genetik, biomarkörer

Elin Mauritzson, Högskolan Dalarna
Ämnesord:

Erika Olofsson, Umeå universitet
Ämnesord: 

Åsa Olsson, Karolinska institutet
Ämnesord: Samtal om vård inför livets slut, Implementering, Äldreomsorg

Ingrid Olsson, Umeå universitet
Ämnesord: Åldrande, egenvård, kroniska sjukdomar

Isabelle Von Saenger, Karolinska institutet
Ämnesord: Intergenerationella transfereringar, köns- och socioekonomisk ojämlikhet

Jacques Shebehe, Örebro universitet
Ämnesord: Åldrande, vårdtillämpning, hälsoresultat

Emma Simonsson, Umeå universitet
Ämnesord:

Afsaneh Taei, Lunds universitet
Ämnesord: Åldrande, närområde och hälsa

Clare Tazzeo, Karolinska institutet
Ämnesord: Skörhet, emidemiologi och hälsosamt åldrande

Emilia Viklund, Åbo akademi
Ämnesord: Geronteknologi, multimetodologiska angreppssätt och psykiskt välbefinnande

Xin Xia, Karolinska institutet 
Ämnesord: Blodtryck, kognitivt åldrande, biomarkörer

Agata Yadav, Lunds universitet
Ämnesord: Socio-ekonomisk utsatthet, hållbara bostäder, åldrande på plats

 

Kontakt

Stina Elfverson
Forskningsadministratör
+46 46 222 19 42
stina [dot] elfverson [at] med [dot] lu [dot] se