Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Doktorander

Akram, Owasim - Örebro universitet
Åldrande, extrem fattigdom, Bangladesh

Andersson, Nilla - Lunds universitet
Parkinsons sjukdom, åldrande, boende och hälsa

Andréasson, Frida - Linnéuniversitetet 
Anhöriga, äldre, informations- och kommunikationsteknologi

Badache, Andreea - Örebro universitet
Äldsta äldre, funktionshinder, sjuklighet

Baxter, Rebecca - Umeå universitet
Trivsel, välmående, äldreomsorg och boende. 

Berge, Isak - Göteborgs universitet
Brukarinvolvering, sköra äldre

Erwander, Karin - Lunds universitet
Akutsjukvård för äldre

Eyjolfsdottir, Harpa Sif - Karolinska Institutet
Pensionering, hälsa och socioekonomiska skillnader

Falk Johansson, Marcus - Högskolan Dalarna
Informell omsorg – makar – demens

Fjell, Astrid - Karolinska Institutet
Förebyggande hembesök hos äldre

Frögren, Joakin - Lunds universitet
Att involvera medborgare och yrkesverksamma i forskning om åldrande och hälsa

Golovchanova, Nadezhda - Örebro universitet
Otrygghet, oro, välbefinnande

Ingebrand, Elias - Linköpings universitet
Social interaktion, Demens, Lärande

Iravani, Behzad - Karolinska Institutet
Utveckling av en tidig biomarkör för Parkinsons sjukdom

Jemberie, Wossenseged - Umeå universitet
Hälsoproblem bland äldre med alkohol- och narkotikaproblem

Jonsson, Robin - Göteborgs universitet
Deltagande, hälsa och välbefinnande hos äldre anställda

Koistinen, Susanne - Högskolan Dalarna
Munhälsa hos äldre inom korttidsvård

Laustsen, Christine - Högskolan i Kristianstad
Involvering, Professioner, Forskningsprocessen

Lindh Mazya, Amelie - Karolinska Institutet
Klinisk geriatrik, multidisciplinärt omhändertagande, åldersskörhet

Lui Gallassi, Ada - Örebro universitet
Åldrande och migration

Luiza Moraes, Ana - Blekinge Tekniska Högskola 
Datalogi och datorsystemteknik

Mac Innes, Hanna - Göteborgs universitet
Social inklusion hos äldre migranter

Meyer, Anna - Karolinska Institutet
Sveriges åldrande befolkning. Förändringar i sjuklighet och dödlighet.

Naseer, Mahwish - Högskolan Dalarna
Riskfaktorer vid akutsjukvård

Nivestam, Anna - Högskolan Kristianstad
Hälsofrämjande, personcentrering, hälsosamt åldrande

Olsen, Marie - Högskolan Dalarna
Äldre omsorgstagares syn på hemtjänsten

Pauelsen, Mascha - Luleå Tekniska Universitet
Analys av posturalt svaj, fall-relaterad oro och matematisk modellering

Payton, Nicola - Karolinska Institutet
Preklinisk demens, neuroimaging och kognitiv nedsättning

Poli, Arianna - Linköpings universitet
Digital teknik, digitalt utanförskap, utanförskap och ojämlikhet i ett åldrande samhälle

Saadeh, Marguerita - Karolinska Institutet
Associationen mellan psykosocialt välmående och fysisk och kognitiv funktion hos äldre

Shebehe, Jacques - Örebro universitet
Åldrande, vårdtillämpning, hälsoresultat

Skoog. Johan - Göteborgs universitet
Longitudinella samband mellan sömn och kognition i den äldre befolkningen

Sundberg, Louise - Karolinska Institutet
Förhållandet mellan genus, utbildning, hälsa och återstående medelivslängd

Viklund, Emilia - Åbo Akademi/Umeå universitet
Geronteknologi, multimetodologiska angreppssätt och psykiskt välbefinnande

Xia Li - Karolinska Institutet
Biologisk ålder, biomarkörer, livslängd

Xin Xia - Karolinska Inistitutet
Blodtryck, kognitivt åldrande, biomarkörer

Xu Wenqian - Linköpings universitet
Ålderism, media och kommunikation, lokala myndigheter

Ying Shang - Karolinska Institutet
Diabetes mellitus, framgångsrikt åldrande och epidemiologi

Zulka, Linn - Göteborgs universitet
Kognitiv hälsa i pensioneringsprocessen

Sidansvarig:

gruppbild norrköping

SWEAH doktorand

SWEAH doktorand 2

SWEAH doktorand 3

SWEAH doktorand 4

SWEAH doktorand 5

SWEAH doktorand 6

SWEAH doktorand 7

SWEAH doktorand 7

SWEAH doktorand 8

Visualiseringscenter i Norrköping 2

Visualiseringscenter i Norrköping 3

Visualiseringscenter i Norrköping 4

Visualiseringscenter i Norrköping 5

Visualiseringscenter i Norrköping 6