Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Doktorander

Alla doktorander som är anslutna till forskarskolan och vilka ämnen de forskar inom.

 

Erika Augustsson, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2022
Ämnesord: Kohorter, livsstil och hälsobeteenden

Andreea Badache, Örebro universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2020
Ämnesord: Äldsta äldre, funktionshinder, sjuklighet

Giorgi Beridze, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2022
Ämnesord:

Emma Carlsson, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2021
Ämnesord: Socioekonomisk ojämlikhet, hälsa och tidigt arbetsmarknadsutträde bland äldre anställda

David Dahlgren, Lunds universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Flytt, Bostad, Ekonomi

Helén Dellkvist, Blekinge Tekniska Högskola
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Digital levnadsberättelse, demenssjukdom, personcentrerad vård

Daniella Dinse, Högskolan Kristianstad
Ansluten till SWEAH sedan 2022
Ämnesord: Hälsofrämjande, fysisk aktivitet och personcentrering

Abigail Dove, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2022
Ämnesord:

Erik Eriksson, Lunds universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2021
Ämnesord: Livsförändringar, upplevt boende, gott åldrande

Marcus Falk Johansson, Högskolan Dalarna
Ansluten till SWEAH sedan 2020
Ämnesord: Informell omsorg, makar, demens

Yanfei Guo, Göteborgs universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2021
Ämnesord:

Christina Heller, Lunds universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2021
Ämnesord: Simuleringsmodeller, bostadspolitik, åldrande i det egna hemmet

Roar Hermansen Østby, Göteborgs universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2022
Ämnesord: participation/brukarmedverkan, sköra äldre

Jeanne Höjgaard-Böytler, Lunds universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Specialiserad äldreomsorg, missbruk, skademinskning

Lena Johansson, Örebro universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Reablement, vård-och omsorgsboende, äldres hälsa

Aber Sharon Kagwa, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Anhörigvårdare, demens, digital hälsa.

Anna-Carin Karlsson, Högskolan Kristianstad
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Etiska utmaningar, Covid-19 pandemin, Medias skildringar 

Mariam Kirvalidze, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: informell vård, äldre vårdgivare, vårdgivares hälsa

Fanny Kårelind, Jönköping University
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Yngre personer med demenssjukdom, vård- och stödinsatser, Svenska Demensregistret

Peggy Ler, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2021
Ämnesord: Fetma, kroppsmasseindex, demens

Nicholas Levak, Karolinska Institutet 
Ansluten till SWEAH sedan 2022
Ämnesord:

Giulia Lorenzon, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Heterogenitet, Alzheimers sjukdom, neuroimaging

Elin Mauritzson, Högskolan Dalarna
Ansluten till SWEAH sedan 2022
Ämnesord: hem, trygghet, smart teknik

Glenn Möllergren, Lunds universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Hemtjänst, brukarperspektiv, navigering i välfärdssystemet

Jerry Norlin, Högskolan Dalarna
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Ensamhet hos äldre personer, riskfaktorer och interventioner, socialt arbete

Erika Olofsson, Umeå universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2022
Ämnesord: 

Åsa Olsson, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2021
Ämnesord: Samtal om vård inför livets slut, implementering, äldreomsorg

Ingrid Olsson, Umeå universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2021
Ämnesord: Åldrande, egenvård, kroniska sjukdomar

Rosalind Pfaff, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Vårdövergångar, socialtjänstinsatser, återinläggningar 

Isabelle Von Saenger, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2021
Ämnesord: Intergenerationella transfereringar, köns- och socioekonomisk ojämlikhet

Nazib M Seidu, Göteborgs universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Genetik, MRT,  livslängd

Jacques Shebehe, Örebro universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2020
Ämnesord: Åldrande, vårdtillämpning, hälsoresultat

Emma Simonsson, Umeå universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2021
Ämnesord:

William Son Galanza, Lunds universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord:

Judit Staller, Mittuniversitetet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord:

Samantha Svärdh, Lunds universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord:

Afsaneh Taei, Lunds universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2021
Ämnesord: Åldrande, närområde och hälsa

Clare Tazzeo, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2022
Ämnesord: Skörhet, emidemiologi och hälsosamt åldrande

Karolina Thörnqvist, Göteborgs universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord:

Agata Yadav, Lunds universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2022
Ämnesord: Socio-ekonomisk utsatthet, hållbara bostäder, åldrande i det egna hemmet

 

Kontakt

Stina Elfverson
Forskningsadministratör
+46 46 222 19 42
stina [dot] elfverson [at] med [dot] lu [dot] se