Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nedan finner du alla doktorander som för närvarande är anslutna till forskarskolan SWEAH och vilka ämnen de intresserar sig för.

Owasim Akram, Örebro universitet
Ämnesord: Åldrande, extrem fattigdom, Bangladesh

Nilla Andersson, Lunds universitet
Ämnesord: Parkinsons sjukdom, ålrande, boende och hälsa

Andreea Badache, Örebro universitet
Ämnesord: Äldsta äldre, funktionshinder, sjuklighet

Emma Carlsson, Karolinska institutet
Ämnesord: Socioekonomisk ojämlikhet, hälsa och tidigt arbetsmarknadsutträde bland äldre anställda

Erik Eriksson, Lunds universitet
Ämnesord: Livsförändringar, upplevt boende, gott åldrande

Karin Erwander, Lunds universitet
Ämnesord: Akutsjukvård för äldre

Marcus Falk Johansson, Högskolan Dalarna
Ämnesord: Informell omsorg, makar, demens

Joakim Frögren, Lunds universitet
Ämnesord: Att involvera medborgare och yrkesverksamma i forskning om åldrande och hälsa

Nadezhda Golovchanova, Örebro universitet
Ämnesord: Otrygghet, oro, välbefinnande

Yanfei Guo, Göteborgs universitet

Christina Heller, Lunds universitet
Ämnesord: Simuleringsmodeller, bostadspolitik, åldrande i det egna hemmet

Elias Ingebrand, Linköpings universitet
Ämnesord: Social interaktion, demens, lärande

Wossenseged Birhane Jemberie, Umeå universitet
Ämnesord: Hälsoproblem bland äldre med alkohol- och narkotikaproblem

Robin Jonsson, Göteborgs universitet
Ämnesord: Deltagande, hälsa och välbefinnande hos äldre anställda

Christine Laustsen, Högskolan Kristianstad
Ämnesord: Involvering, professioner, forskningsprocesser

Peggy Ler, Jönköping university
Ämnesord: Fetma, kroppsmasseindex, demens

Sofi Levik Sandström, Umeå universitet

Amelie Lindh Mazya, Karolinska institutet 
Ämnesord: Klinisk geriatrik, multidisciplinärt omhändertagande, åldersskörhet

Hanna Mac Innes, Göteborgs universitet
Ämnesord: Social inklusion hos äldre migranter

Jonathan Mak, Karolinska institutet
Ämnesord: Skörhet, genetik, biomarkörer

Anna Meyer, Karolinska institutet
Ämnesord: Sveriges åldrande befolkning, förändringar i sjuklighet och dödlighet

Mahwish Naseer, Högskolan Dalarna
Ämnesord: Riskfaktorer vid akutsjukvård

Anna Nivestam, Högskolan Kristianstad
Ämnesord: Hälsofrämjande, personcentrering, hälsosamt åldrande

Marie Olsen, Högskolan Dalarna
Ämnesord: Äldre omsorgstagares syn på hemtjänsten

Åsa Olsson, Karolinska institutet
Ämnesord: Samtal om vård inför livets slut, Implementering, Äldreomsorg

Ingrid Olsson, Umeå universitet
Ämnesord: Åldrande, egenvård, kroniska sjukdomar

Arianna Poli, Linköpings universitet
Ämnesord: Digital teknik, digitalt utanförskap, utanförskap och ojämlikhet i ett åldrande samhälle

Marguerita Saadeh, Karolinska institutet
Ämnesord: Associationen mellan psykosocialt välmående och fysisk och kognitiv funktion hos äldre

Isabelle Von Saenger, Karolinska institutet
Ämnesord: Intergenerationella transfereringar, köns- och socioekonomisk ojämlikhet

Jacques Shebehe, Örebro universitet
Ämnesord: Åldrande, vårdtillämpning, hälsoresultat

Emma Simonsson, Umeå universitet

Louise Sundberg, Karolinska institutet
Ämnesord: Förhållandet mellan genus, utbildning, hälsa och återstående medellivslängd

Afsaneh Taei, Lunds universitet
Ämnesord: Åldrande, närområde och hälsa

Emilia Viklund, Åbo akademi
Ämnesord: Geronteknologi, multimetodologiska angreppssätt och psykiskt välbefinnande

Xia Li, Karolinska institutet
Ämnesord: Geronteknologi, multimetodologiska angreppssätt och psykiskt välbefinnande

Xin Xia, Karolinska institutet 
Ämnesord: Blodtryck, kognitivt åldrande, biomarkörer

Linn Zulka, Göteborgs universitet
Ämnesord: Kognitiv hälsa i pensioneringsprocessen

Kontakt

Stina Elfverson
Forskningsadministratör
+46 46 222 19 42
stina [dot] elfverson [at] med [dot] lu [dot] se