Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Doktorander

Alla doktorander som är anslutna till forskarskolan och vilka ämnen de forskar inom.

Pernilla Alencar Siljehag, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2024
Ämnesord: Livssituation och behov vid äldreomsorgsdebuten, god och nära vård

Katja Anióse, Linköpings universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2024
Ämnesord: Hörselnedsättning, kommunikationspartner, tredjepartsfunktionshinder

Erika Augustsson, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2022
Ämnesord: Kohorter, livsstil och hälsobeteenden

Andreea Badache, Örebro universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2020
Ämnesord: Äldsta äldre, funktionshinder, sjuklighet

Giorgi Beridze, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2022
Ämnesord: Multimorbiditet, njurfunktion, ensamhet

Alexandra Björk, Örebro universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2024
Ämnesord:

Emma Carlsson, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2021
Ämnesord: Socioekonomisk ojämlikhet, hälsa och tidigt arbetsmarknadsutträde bland äldre anställda

Christina Casselgren, Linköpings universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2024
Ämnesord:

David Dahlgren, Lunds universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Flytt, Bostad, Ekonomi

Helén Dellkvist, Blekinge Tekniska Högskola
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Digital levnadsberättelse, demenssjukdom, personcentrerad vård

Daniella Dinse, Högskolan Kristianstad
Ansluten till SWEAH sedan 2022
Ämnesord: Hälsofrämjande, fysisk aktivitet och personcentrering

Abigail Dove, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2022
Ämnesord:

Erik Eriksson, Lunds universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2021
Ämnesord: Kontrollkänsla, platstillhörighet, hälsa

Elida Floberg, Linköpings universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2024
Ämnesord: Övergrepp mot äldre personer, kognitiv sjukdom, geriatrik

Yanfei Guo, Göteborgs universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2021
Ämnesord: Skörhet, livslopp, hälsovårdsutnyttjande

Roar Hermansen Østby, Göteborgs universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2022
Ämnesord: Participation/brukarmedverkan, sköra äldre

Annika Heuer, Linköpings universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2024
Ämnesord: Pensionsövergångar, social ojämlikhet, social förändring

Karin Högstedt, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2024
Ämnesord: Hemrehabilitering för äldre personer, ordinärt boende, personcentrerad vård

Jeanne Højgaard-Bøytler, Lunds universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Specialiserad äldreomsorg, missbruk, skadereducering

Lena Johansson, Örebro universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Reablement, vård-och omsorgsboende, äldres hälsa

Aber Sharon Kagwa, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Anhörigvårdare, demens, digital hälsa.

Anna-Carin Karlsson, Högskolan Kristianstad
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Etiska utmaningar, Covid-19 pandemin, Medias skildringar 

Mariam Kirvalidze, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Informell vård, äldre vårdgivare, vårdgivares hälsa

Benjamin Kröger, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2024
Ämnesord: 

Fanny Kårelind, Jönköping University
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Yngre personer med demenssjukdom, vård- och stödinsatser, Svenska Demensregistret

Linnea Körlof, Luleå Tekniska Universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2024
Ämnesord: Socialt deltagande, intervention, digitalisering

Klara Le, Örebro universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2024
Ämnesord: Sexualitet, äldreomsorg, intimitet

Peggy Ler, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2021
Ämnesord: Fetma, kroppsmasseindex, demens

Nicholas Levak, Karolinska Institutet 
Ansluten till SWEAH sedan 2022
Ämnesord:

Giulia Lorenzon, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Heterogenitet, Alzheimers sjukdom, neuroimaging

Sandra Lukic, Lunds universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2024
Ämnesord: 

Christina Löfvendahl, Lunds universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2021
Ämnesord: Simuleringsmodeller, bostadspolitik, åldrande i det egna hemmet

Johannes Malm, Jönköping University
Ansluten till SWEAH sedan 2024
Ämnesord:

Elin Mauritzson, Högskolan Dalarna
Ansluten till SWEAH sedan 2022
Ämnesord: Hem, trygghet, smart teknik

Milos Milovanovic, Linköpings universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2024
Ämnesord: Åldrande, individuell handlingskraft, struktur

Glenn Möllergren, Lunds universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Hemtjänst, brukarperspektiv, navigering i välfärdssystemet

Sarah Nauman Ghazi, Blekinge Tekniska Högskola
Ansluten till SWEAH sedan 2024
Ämnesord: Sömnhälsa, gerontologi, digitala samhället

Jerry Norlin, Högskolan Dalarna
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Ensamhet hos äldre personer, riskfaktorer och interventioner, socialt arbete

Erika Olofsson, Umeå universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2022
Ämnesord: 

Åsa Olsson, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2021
Ämnesord: Samtal om vård inför livets slut, implementering, äldreomsorg

Ingrid Olsson, Umeå universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2021
Ämnesord: Åldrande, egenvård, kroniska sjukdomar

Rosalind Pfaff, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Vårdövergångar, socialtjänstinsatser, återinläggningar 

Isabelle von Saenger, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2021
Ämnesord: Intergenerationella transfereringar, köns- och socioekonomisk ojämlikhet

Sakura Sakakibara, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2024
Ämnesord: Formell och informell vård, demens, banor

Nazib M Seidu, Göteborgs universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Genetik, MRT,  livslängd

Jacques Shebehe, Örebro universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2020
Ämnesord: Åldrande, vårdtillämpning, hälsoresultat

Emma Simonsson, Umeå universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2021
Ämnesord:

William Son Galanza, Lunds universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord:

Judit Staller, Mittuniversitetet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: demensvård, personcentrerad vård, livs/levnadsberättelser

Samantha Svärdh, Lunds universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord:

Afsaneh Taei, Lunds universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2021
Ämnesord: Åldrande, närområde och hälsa

Clare Tazzeo, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2022
Ämnesord: Skörhet, emidemiologi och hälsosamt åldrande

Karolina Thörnqvist, Göteborgs universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2023
Ämnesord: Åldrande, självskattad hälsa, epidemiologi

Madelene Törnblom, Högskolan Kristianstad
Ansluten till SWEAH sedan 2024
Ämnesord: Fallrisk, sensorbaserad screening, äldre personer

Agata Yadav, Lunds universitet
Ansluten till SWEAH sedan 2022
Ämnesord: Socioekonomisk utsatthet, hållbara bostäder, åldrande i det egna hemmet

Yuge Zhang, Karolinska Institutet
Ansluten till SWEAH sedan 2024
Ämnesord: Livslängd, hundraåringar, sjukdomsmönster

Kontakt

Stina Elfverson
Forskningsadministratör
+46 46 222 19 42
stina [dot] elfverson [at] med [dot] lu [dot] se