Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SWEAH:s kurser

Den nationella forskarskolan SWEAH erbjuder kurser inom åldrande och hälsa i samarbete med flera svenska lärosäten. SWEAH-doktorander har förtur till kurserna.

Dator. Fotografi

Alla SWEAH:s kurser ges online där studenterna löser uppgifter såväl individuellt som i tvärvetenskapligt sammansatta grupper. Under varje kurs genomförs en workshop som vanligtvis sker vid en fysisk träff alternativt digitalt. Doktorander anslutna till SWEAH förbinder sig att under anslutningsperioden delta i minst två av de kurser om åldrande och hälsa som utgör SWEAH:s Core Curriculum, varav minst en ska vara en av de teoretiskt inriktade kurserna: Theories of Ageing eller Gerontology – multidisciplinary and integrative perspectives on ageing.

Följande kurser på engelska ingår i SWEAH:s Core Curriculum:

•Theories of ageing  (Lunds universitet), vårterminen 2022, vårterminen 2024.

•Gerontology – multidisciplinary and integrative perspectives on aging (Göteborgs universitet) , vårterminen 2023, vårterminen 2025.

Societal Communication and Impact of Research on Ageing and Health (Örebro universitet).  Höstterminen 2022.

• Societal and life-course perspectives on inequalities in aging (Karolinska Institutet). Kursen är under utveckling och planeras till höstterminen 2023.

•Ageing and social change (Linköpings universitet). Kursen är under utveckling och planeras till höstterminen 2024.

Fem av SWEAH:s partnerlärosäten turas om att arrangera dessa kurser, en per termin. Kursdeltagarna får tre högskolepoäng för varje kurs. 

SWEAH:s kurser samlar doktorander från många olika discipliner. Det innebär att kursdeltagarna lär sig mycket av varandra under kursens gång. I kursarbetet ingår att granska varandras arbete och som doktorand får du insikt i olika forskningsperspektiv och metoder.
 

Kontakt

Cecilia Pettersson
Docent, studiekoordinator
+46 19 303 588
cecilia [dot] pettersson [at] oru [dot] se