Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Om SWEAH

I december 2013 beslöt Vetenskapsrådet att satsa 15 miljoner kronor för att skapa en ny, nationell forskarskola om åldrande och hälsa. Forskarskolan startade 2014 med Lunds universitet som samordnare. Anslaget var på tre år och förlängdes 2016 med ytterligare fem år.

Forskarskolans mål är att:

  • utveckla en konkurrenskraftig nationell lärandemiljö med internationell lyskraft
  • bidra till kunskap om åldrande och hälsa, med särskild hänsyn till komplexiteten i åldrandet i dagens och framtidens samhälle
  • utveckla nästa generation forskare till att bli ledande inom akademiska, kliniska eller administrativa karriärer i både offentlig och privat verksamhet
  •  stödja den akademiska karriärutvecklingen för postdoktorer som är intresserade av forskning om åldrande och hälsa och ge dem möjlighet att kommunicera och samarbeta med kollegor verksamma inom starka forskningsmiljöer, nationellt och internationellt

Ett specifikt curriculum
Forskarskolan utvecklar och etablerar fortlöpande ett specifikt curriculum för anslutna doktorander och ett utbud av öppna kurser och andra aktiviteter.

I programmet ingår att:

  •  ansluta upp till 50 doktorander
  • erbjuda ett strukturerat utbud av nationella och internationella kurser och aktiviteter
  • etablera en webbaserad nationell plattform för presentation och samordning av kurser
  • skapa aktiviteter för att stödja den akademiska karriärutvecklingen för postdoktorer

Öka rekryteringsbasen för doktorander
Uppdraget för den nationella forskarskolan inom området åldrande och hälsa är att utveckla ett effektivt och kreativt samarbete mellan svenska lärosäten och relevanta nationella och internationella partners. Ett viktigt mål är att öka rekryteringsbasen för doktorander som kan utvecklas till forskare med hög kompetens för tvärvetenskaplig forskning om åldrande och hälsa.

Moderna teorier och skräddarsydda aktiviteter
Ett konsortium bestående av sammanlagt 24 partners formar tillsammans SWEAH. Moderna teorier om lärande och skräddarsydda aktiviteter tillämpas för att passa olika forskningstraditioner. 

Tvärvetenskaplig samverkan
Rekryteringsbasen är doktorander och postdoktorer som redan är involverade i äldreforskning eller i forskning med relevans för området åldrande och hälsa. Nyckeln till framgång för en sådan bred orientering är samverkan mellan forskare med olika bakgrund - inte bara från medicin och hälsovetenskap utan också från samhälls- och beteendevetenskap, humaniora och juridik, demografi, teknik och arkitektur.

Forskarskolan främjar utvecklingen av tvärvetenskaplig forskning av relevans för åldrande relaterat till diagnoser såsom neurodegenerativa sjukdomar, hjärtsjukdomar och stroke, psykiska sjukdomar, diabetes, rörelseorganens sjukdomar och cancer.

Medborgarperspektiv
Inom medicin och hälsa spänner forskningsområdet från prekliniska studier över klinisk forskning till hälsovetenskap. Hänsyn tas till förändringar när det gäller äldre människors behov och krav - inte bara som patienter utan också som medborgare. Det handlar om konkurrenskraftig forskning med ett brett perspektiv på åldrande och hälsa som omfattar aktivt deltagande i arbetsliv och samhälle.

Sidansvarig:

sweah monter

SWEAH bradspel

SWEAH föreläsning

Doktorsintyg

SWEAH studier

glödlampa

SWEAH trappa

SWEAH biblioteket