Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SWEAH är en tvärvetenskaplig forskarskola inom åldrande och hälsa som koordineras av Lunds universitet.

logo

Forskarskolan SWEAH bidrar till utvecklingen av en ny generation av forskare inom åldrande och hälsa. Tolv lärosäten är anslutna till forskarskolan som koordineras av Lunds universitet. 

 

Kurser och samarbete

Forskarskolan erbjuder tvärvetenskapliga kurser inom åldrande och hälsa för anslutna doktorander. SWEAH arrangerar också flera aktiviteter som stödjer doktorander och postdoktorer i deras akademiska utveckling och karriär. Exempel på aktiviteter är studentdagar, nätverksträffar, konferenser och pedagogiska uppdrag samt kurser för postdoktorer. 

Sedan starten 2014 har forskarskolan tagit emot omkring tio nya doktorander per år. SWEAH arbetar för att rekrytera doktorander som kan bidra till tvärvetenskaplig forskning inom åldrande och hälsa. 

Forskarskolan skapar förutsättningar för ett kreativt och tvärvetenskapligt samarbete mellan svenska lärosäten och nationella och internationella partners. 

Tvärvetenskaplig forskning

SWEAH:s doktorander och postdoktorer har ofta en bakgrund inom medicin och hälsovetenskap men också inom samhälls- och beteendevetenskap, humaniora, juridik, demografi, teknik och arkitektur.

Forskarskolan stödjer utvecklingen av tvärvetenskaplig forskning med koppling till åldrande i förhållande till flera diagnoser, som till exempel neurodegenerativa sjukdomar, hjärtsjukdomar, stroke, psykiska sjukdomar, diabetes och cancer. Forskningen tar hänsyn till äldre människors behov och krav.

SWEAH finansieras av de tolv partnerlärosätena.

 

Kontakt

Susanne Iwarsson
Professor, koordinator
+46 46 222 19 40
susanne [dot] iwarsson [at] med [dot] lu [dot] se