Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kommande kurs

Gerontologi - flervetenskapliga och integrativa perspektiv på åldrandet

Kursen består av två delkurser:
1. Perspektiv på åldrande
2. Tillämpning i egen forskning (valfri)

Den första delkursen (Perspektiv på åldrande, 3 hp) behandlar aktuell biologisk, medicinsk, fysiologisk, psykologisk, social- och kulturgerontologisk forskning. Översiktliga föreläsningar inom dessa områden ges för attvisa hur olika vetenskapliga perspektiv reflekteras i forskningsfrågor och aktuella kunskap om åldrande och hälsa. Innehållet i kursen avser att ge underlag för reflektion av flervetenskapliga och integrativa perspektiv på åldrande genom de gemensamma och unika teoretiska och metodologiska ansatser som tillämpas inom olika discipliner.

I delkurs två (Tillämpning i egen forskning, 2hp) ska doktoranderna analysera det egna avhandlingsarbetets position inom den flervetenskapliga gerontologin, bedöma vetenskapliga kvaliteter samt flervetenskapliga och integrativa förutsättningar i eget och andras avhandlingsprojekt.