Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Första året för Mittuniversitetet och Judit i SWEAH

Judit Staller på Mittuniversitetets balkong.
Judit Staller på Mittuniversitetet. Foto: Privat

Förra året fick SWEAH ett nytt partnerlärosäte, Mittuniversitetet i Sundsvall och Östersund. Judit Staller är doktorand vid Institutionen för hälsovetenskaper (HOV) och firar nu sitt första år i forskarskolan.

Hur har första tiden varit?

– Jag har haft ett fruktbart år med SWEAH. Det kändes otroligt stimulerande eftersom jag redan från introduktionsdagen i januari 2023 har knutit meningsfulla kontakter, framför allt med två andra forskare som också utforskar livsberättelser, Helén Dellqvist från Blekinge Tekniska Högskola, och Glenn Möllergren, Sociologiska institutionen, vid Lunds universitet. Vi har kombinerat våra olika perspektiv på livsberättelser och arbetat tillsammans med ett symposium som vi presenterade på SWEAH-konferensen i Norrköping förra året. De har kommit lite längre i sina studier och visade sina resultat och jag presenterade min forskningsplan. Tvärvetenskapen inom vårt forskningsområde är inspirerande eftersom Glenn tar med sitt sociala perspektiv och Helén bidrar med sin digitaliserings- och sjuksköterskebakgrund. Själv har jag erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom och jag har lång bakgrund inom äldreomsorgen, berättar Judit Staller. 

Hon har också gått en kurs på KI inom ramen för SWEAH: "Societal and Life course perspective on inequalities in ageing"

– Den var mycket inspirerande och hölls på hög nivå, men båda kursansvariga var mycket ambitiösa att hålla god stämning och sociala aktiviteter på kvällarna mellan seminariedagarna. Vi hade intressanta samtal.

Judit Staller
Judit Staller. Foto: Privat

Judit Staller undersöker hur sjuksköterskor i Sverige arbetar när de möter vårdtagare som lider av demens inom äldreomsorgen. Hennes forskningsprojekt består av observations- och intervjustudier ("Grounded Theory"), i en kvantitativ design med enkät och standardiserade, validerade skalor om demenskunskap och BPSD bland sjuksköterskor, och slutligen en deltagande design där man tillsammans med sjuksköterskor ska skapa en ny metod och teori hur det är bäst att använda LSWR inom demensvården.

– Jag är intresserad av "Life story work/reminiscence" (LSWR) som ett omvårdnadsverktyg som effektivt hanterar "Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia" (BPSD) inom vård och omsorg. Jag tror starkt på att bättre kunskap inom detta område skulle öka vårdtagarens livskvalitet och kvaliteten på formell och informell vård. 

Vad betyder SWEAH för dig?

– SWEAH bidrar till ökad kunskap och kompetens inom forskningen. Det är otroligt viktigt för alla inom SWEAH att knyta kontakter, samarbeta och kanske göra något tvärvetenskapligt tillsammans i framtiden. Jag fick hjälp att positionera mig inom det stora forskningsfältet och det gjorde mig mer säker med mina mål och mina utmaningar. Jag är väldigt tacksam över att få vara en del av denna stora "forskarfamilj" och kommer att fortsätta följa de andra, kanske göra gemensamma postdoktorala projekt tillsammans i framtiden. Och samordnaren, Stina Elfversson, är alltid angelägen om att hjälpa oss studenter närhelst det behövs. Det är viktigt för oss.

Varför tror du ditt universitet ville ansluta sig?

– För att det är viktigt att denna region, mitten av Sverige, kan dra nytta av samarbetet med nya forskare inom åldrande och hälsa över hela Sverige och internationellt. Vi är redo för framtida samarbeten, säger Judit Staller.