Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

De skapar årets SWEAH-konferens: ”En chans du måste ta”

Konferenskommittén samlas för teknikgenomgång med mickar.
Konferenskommittén samlas för teknikgenomgång inför årets tvådagarskonferens i Norrköping. Foto: Lill Eriksson

Den 21-22 november arrangeras SWEAH:s forskningskonferens för alla som är verksamma i forskarskolan vid de 13 anslutna lärosätena – en stor apparat och första större arrangemanget för de flesta framtida forskarna i konferenskommittén.

Ordförande Mahwish Naseer och de andra juniorforskarna i kommittén har bråda dagar. I flera månader har de planerat årets SWEAH-konferens med närmare 80-talet spännande talare och intressanta presentationer.

– Att få arbeta med att arrangera en konferens är en chans som du måste ta om du får den – en möjlighet som man lär sig mycket av; ledarskap, problemlösning och andra jätteviktiga saker, säger Mahwish Naseer om uppdraget.

Mahwish Naseer i vinröd blus, framför grönskande träd.
Mahwish Naseer. Foto: Privat

Hon är postdoktor vid Karolinska Institutet och disputerade i oktober 2022. Hon forskar vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, i forskningsprojekt om vårdövergång efter utskrivning från geriatrisk vård och risk av återinläggningar.

När hon var doktorand medverkade hon både i SWEAH:s fysiska konferens för fyra år sedan och den digitala 2021. I år, som ordförande i konferenskommittén, har hon fått lära sig hur man får stressade forskare att dela med sig av sina rön, programplanering och att skapa konferenstema.

– Nu vet jag vilket hårt samarbete som ligger bakom en så stor konferens. Varje steg behöver noggrant tänkas igenom. Uppdraget har gett mig fler möjligheter i min karriär, jag har utvecklat min kompetens på många olika sätt – att söka bidrag, arbeta i team och planera. Det är något helt annat att arrangera konferensen än att bara delta på den, säger Mahwish Naseer.

Vad har överraskat dig mest?

– I teorin pratar vi mycket om att samverka med samhället, men det visade sig vara ganska svårt rent praktiskt. Det är viktigt och bra att vi kommunicerar vår forskning till olika samhällsaktörer. Vi fick inte så stor respons från aktörer utanför akademin, trots att vi var ute i god tid - det var oväntat för mig. Kontakten mellan samhället och akademin behöver stärkas generellt, det hör jag även från andra.

Hur har du hunnit med detta vid sidan av din forskning?

– Det har funkat bra, men det kräver bra samarbete, planering och fördelning av uppgifter. Vi som är postdoktorer arvoderas för uppdraget, som är på ett år. Vi har lärt oss prova olika vägar när vi stöter på hinder och SWEAH:s ledning har alltid hjälpt till när det har behövts.

Karolina Thörnqvist i randig blus.
Karolina Thörnqvist. Foto: Privat

En annan ledamot i konferenskommittén är Karolina Thörnqvist, doktorand vid Göteborgs universitet.

– Det har varit intressant och spännande på många sätt. Jag har fått inblick i alla olika beslut som måste tas för att få ihop en konferens, säger hon.

Karolina är verksam vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsprojekt om självskattad hälsa och åldrande är knutet till Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap), och tanken är att bidra med kunskap om olika faktorers betydelse för hur äldre i olika åldrar skattar sin hälsa.

Hon blev doktorand för drygt ett år sedan och har varit med i SWEAH sedan januari 2023. För henne har just tiden varit den största utmaningen med uppdraget.

– Både när det gäller de möten som vi haft i kommittén och att kommunicera med olika aktörer. Det roligaste ska bli att se slutprodukten av konferensen den 21-22 november, säger Karolina Thörnqvist.

I kommittén samarbetar tre postdoktorala forskare, tre doktorander, en senior forskare och forskningsadministratören för SWEAH.

SWEAH:s konferenskommitté avtackas med present uppe på scen.
SWEAH:s konferenskommitté avtackas av professor Susanne Iwarsson. Foto: Oskar Jonsson

Här kan du läsa allt om årets SWEAH-konferens.