Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt alumnnätverk har sett dagens ljus

en grupp människor utanför Grand i Lund

SWEAH Alumni Interdisciplinary Network (SAIN), har som främsta syfte att skapa en bas för långsiktig och framstående svensk forskning om äldre och åldrande. Detta ska ske genom ämnesöverskridande samarbeten mellan svenska lärosäten.

SWEAH-alumnen Charlotta Nilsen från Jönköping University och Stockholms universitet, ingår i styrgruppen för nätverket. Hon har tillsammans med Caroline Hasselgren (Göteborgs universitet), Catharina Melander (Luleå tekniska universitet) och Malin Ericsson (Karolinska Institutet), också de alumner, stått för idén av forskarnätverket och för planeringen av en kick-off som nyligen gick av stapeln i Lund.

Varför är nätverket så viktigt?
-    Vi har en åldrande befolkning och vi behöver både multidisciplinär och interdisciplinär forskning om äldre och åldrande för att förstå hur vi kan åldras på bästa sätt. Vi har haft två inspirerande dagar i Lund där samarbeten redan börjat spira. Vi är väldigt tacksamma för att de seniora forskarna som närvarade tog sig tiden att både berätta om intressant forskning och ge goda tips och råd kring hur vi bygger upp ett hållbart nätverk, säger de nöjda arrangörerna. 

”Etableringen av SAIN är viktig på flera sätt.”

Susanne Iwarsson, är koordinator för den nationell forskarskolan om åldrande och hälsa, SWEAH.

-    Redan från start har SWEAH haft som mål att erbjuda aktiviteter även för postdoktorer och har bland annat genomfört en kurs för målgruppen vid två tillfällen. Nu har en grupp SWEAH-alumner själva tagit initiativet till att skapa ett nätverk och det är mycket bra. Ledningen och styrelsen för SWEAH samarbetar nu tillsammans med SAIN för att utveckla attraktiva aktiviteter för att stödja den akademiska karriärutvecklingen för framtidens forskare och forskningsledare inom forskningen om åldrande och hälsa. 

-    Detta är helt i enlighet med vår övergripande målsättning, säger Susanne Iwarsson.

Ett nätverk som ska hålla länge

Charlotta Nilsen hoppas på att detta är starten på ett forskarnätverk som kan hålla över tid. 

-    Förhoppningen är att vi kan ses både online och i olika städer i Sverige för att fortsätta våra vetenskapliga diskussioner och skapa samarbeten över våra olika discipliner. Detta för att sedan kunna initiera ny interdisciplinär forskning om äldre och åldrande.

Hon menar att en viktig framgångsfaktor är den gemensamma bakgrunden som alla har inom SWEAH. 

-    Det ger nätverket en bra bas. Nätverket spänner från den nydisputerade, till den som är i slutet av sin juniora forskartid, till seniora forskare som stöttar och guidar. På så vis kan alla bidra och stötta varandra, fast på olika sätt. Att vi får finansiering för att kunna träffas och bygga på den grund vi redan har, är nödvändigt för att detta ska bli ett hållbart och fruktbart nätverk.

Nya samarbeten i sikte

Anna Nivestam disputerade under våren 2022 med avhandlingen Health-promoting aspects of preventive home visits for older persons: An individual and a societal perspective

Hon tror att SAIN kan ge henne möjligheten att expandera sitt forskningsnätverk, starta upp nya forskningssamarbeten med forskare inom åldrande och hälsa från andra universitet och högskolor. 

-    Exempelvis kan vi inom nätverket hitta gemensamma intresseområden, skapa nya forskningsprojekt, tillsammans formulera forskningsfrågor, söka finansiering och producera forskning. Involverade i SAIN är också en ”senior advisory board” med etablerade forskare inom åldrande och hälsa. Dessa personer tror jag kan ge vägledning och fungera som mentorer för oss juniora forskare. De seniora forskarna kan också exempelvis involveras och stödja arbetet med nya forskningsprojekt inom nätverket. 

Nätverket som ett bollplank

Anna Nivestam tror även att nätverket kan fungera som ett bollplank där man kan få tips och råd kring olika karriärvägar, men också ge möjlighet att dela tankar och funderingar med andra juniora forskare inom åldrande och hälsa. 

-    Det är lätt att man känner sig lite vilsen i början av sin karriär som forskare, vilka projekt ska man tacka ja till och vad ska man göra för att komma vidare. Då kan det kännas tryggt att gå med i SAIN, och därmed känna en tillhörighet och gemenskap med andra i samma situation.

Språngbräda för juniora forskare

Att erbjudas möjligheten att nätverka med forskare inom åldrande och hälsa utanför sin högskola ser hon som en fantastisk möjlighet. 

-    För att utvecklas i min roll som forskare krävs det att jag hitta nya kontakter och forskningssamarbeten. Jag tror SAIN-nätverket kan vara en bra språngbräda för juniora forskare i början av sin karriär. Vidare för att besvara mer komplexa forskningsfrågor inom åldrande och hälsa krävs att forskare från olika discipliner samarbetar. Jag tror nätverket kan bidra till att skapa spännande interdisciplinära samarbeten där mer komplexa frågor kan besvaras tillsammans.

Hur har dessa dagar i Lund varit, tycker du?

- Mycket av innehållet har varit väldigt intressant. Både att få möjligheten att lyssna till seniora forskares erfarenheter och tips på hur man som junior forskare kan komma vidare i karriären, vilka fallgropar som finns och hur de tänker kring sina forskningskarriärer. Men också att få möjligheten att nätverka och höra vad andra juniora forskare gör och hur de tänker kring sitt framtida arbete som forskare, säger Anna Nivestam.

Seniora forskare som deltog i konferensen: Martin Hyde, Swansea University, UK, Merril Silverstein, Syracuse University, USA, Kathleen Roland-Silverstein, Syracuse University, USA, Liat Ayalon, Bar-Ilan University, Israel, Susanne Iwarsson, Lunds universitet samt Boo Johansson, Göteborgs universitet.