Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SWEAH-konferens: Tvärvetenskapliga perspektiv på hållbart åldrande

SWEAH:s konferens 2023 genomfördes i Norrköping den 21-22 november.

Den vetenskapliga konferensen om åldrande och hälsa anordnas av SWEAH i samarbete med de tretton partneruniversiteten.

en språrvagn.foto

(Photo by Malin Strandvall on Unsplash)


Målgrupp

Konferensen riktar sig till dem som forskar om åldrande och hälsa vid SWEAH:s tretton partneruniversitet, alltså inte enbart forskare knutna till SWEAH.

En del av konferensen kommer att vara öppen för lokala intressenter som politiker, kommunföreträdare, pensionärsföreningar och andra som är intresserade av forskning om åldrande och hälsa. 

Ett tvärvetenskapligt perspektiv på hållbart åldrande 

Hållbar utveckling innebär att man tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att uppnå sina ambitioner och tillgodose sina behov. Hållbarhet inom området åldrande och hälsa fokuserar på förutsättningar och möjligheter för ett aktivt och hälsosamt åldrande.

Exempel på detta är lyhörda system för hälso- och sjukvård och sociala tjänster, bostäder som tillgodoser den åldrande befolkningens behov, utbildning, arbetsvillkor och pensionssystem som stöder livslångt lärande och utveckling samt strategier och åtgärder för att motverka åldersdiskriminering.

Läs mer om konferensen på SWEAH:s engelska sida.