Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vill förstå digital ojämlikhet hos äldre

woman.picture
"Selektivt deltagande snedvrider forskningsresultaten genom att man överbetonar de överrepresenterade gruppernas interventionseffekter jämfört med de underrepresenterade", menar Arianna Poli.

SWEAH-anslutna Arianna Poli vid Linköpings universitet försvarar den 18 oktober sin avhandling "A Divided Old Age through Research on Digital Technologies".

Att ha tillgång till och kunna använda digital teknik är avgörande för att delta i dagens digitala samhälle, men både tillgången och användningen av digital teknik är ojämnt fördelad bland äldre.

Äldre i lägre socioekonomiska grupper har mindre tillgång till och använder inte digital teknik på samma sätt som andra grupper av äldre.

- I min forskning vill jag bidra till förståelsen av mekanismerna som leder till digital ojämlikhet bland äldre. Mina resultat visar att grupper av äldre som har sämre hälsotillstånd och har (eller haft) lägre befattningar i yrkeslivet, uppvisar sämre digital kompetens och är även underrepresenterade i forskning som utvärderar digitala teknikinsatser.

Resultaten visar att sådant urval leder till en överskattning av nyttan av digitala teknikinterventioner, eftersom de underrepresenterade mest missgynnade grupperna av äldre inte alls har nytta av sådana insatser. Sådana resultat leder till felaktiga slutsatser om digitala teknikinsatser och uppmuntrar en digitaliseringspolitik och strategier som ökar uteslutningen för grupper av äldre i lägre sociala positioner.

Hur kan din forskning komma till nytta i samhället?

- Mina resultat är mest användbara för forskare som arbetar med digitala teknikinsatser och för beslutsfattare som utvecklar digitaliseringspolicyer. Forskare bör genomföra mer inkluderande rekryteringsstrategier vid utvärdering av digitala teknikinterventioner och bör inkludera och beakta detta i sin forskningsdesign. 

Vad har forskarskolan SWEAH betytt för dig och ditt avhandlingsarbete?

- SWEAH har berikat min doktorandutbildning på flera sätt. Genom SWEAH har jag kunnat bygga upp ett bra nätverk av doktorander och seniorforskare från hela Sverige som har motiverat mig professionellt och stöttat mig socialt. Inom SWEAH har jag även fått värdefull feedback på mitt avhandlingssarbete.

Att vara en del av SWEAH gjorde dessutom både mig själv och mitt arbete mer synligt för en nationell och internationell publik, till exempel genom sociala medier, SWEAH-relaterade aktiviteter vid större gerontologiska konferenser och de årliga SWEAH-konferenserna. Jag har också fått tillgång till flera kurser om åldrande och hälsa som förbättrade mina kunskaper om viktiga teorier och begrepp och genom SWEAH-ersättningen kunde jag även delta i extra kurser utomlands.

Arianna Poli kommer att fortsätta att forska kring åldrande, ojämlikhet och digitalisering.

- Jag skulle vilja fortsätta att studera mekanismer som leder till digital ojämlikhet hos äldre och undersöka digitaliseringens effekter hos äldre människor inom olika livsområden, till exempel arbetsliv, socialt och privatliv.

 

Till avhandlingen