Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tolv lärosäten nysatsar på forskarskolan om åldrande och hälsa

studenter arbetar tillsammans
Photo by Marvin Meyer on Unsplash

Nu pågår arbetet med att sjösätta SWEAH 2.0, som är arbetsnamnet på nysatsningen på Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa. Ledningsrepresentanter för alla lärosätena träffades nyligen för att konsolidera sin medverkan i satsningen.

Det har sedan i somras varit klart att det blir tolv lärosäten som går ihop för att finansiera den nationella forskarskolan om åldrande och hälsa, SWEAH, efter det att finansieringen från Vetenskapsrådet upphör. Den tvärvetenskapliga forskarskolan har sedan starten 2014 tagit emot cirka 90 doktorander, varav drygt hälften har disputerat. 

Unik satsning

-    Den nationella forskarskolan SWEAH:s nya partnerskap, vilket gäller från 1 januari 2022,  är unikt i forskningssverige. Att tolv lärosäten går in med medfinansiering för att säkra fortsatt verksamhet och utveckling av SWEAH visar hur angeläget det är att satsa på att utbilda framtidens forskare inom det angelägna forskningsområdet åldrande och hälsa. Det säger koordinatorn för SWEAH vid Lunds universitet, professor Susanne Iwarsson.

Nya partnerskapet ska formaliseras

Susanne Iwarsson har avrapporterat uppdraget att utreda förutsättningarna för fortsatt verksamhet till rektor vid Lunds universitet. I slutrapporten från juni 2021 beskrivs dessa förutsättningar för SWEAH:s fortsättning och det arbete som återstår för att formalisera det nya partnerskapet.

För närvarande pågår arbetet med att ta fram medfinansieringsmodell, strategisk plan, verksamhetsplan och kommunikationsplan. Lärosätenas medfinansiering uppgår till totalt drygt 3,4 miljoner kronor per år, varav Lunds universitet står för 1 miljon. 

 

De tolv lärosätena är

Lunds universitet (värduniversitet)

Blekinge tekniska högskola
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan Kristianstad
Jönköping university
Karolinska institutet
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Umeå universitet
Örebro universitet