Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

"Samhällsrelevant med god vetenskaplighet"

porträtt av Robin Jonsson
Robin Jonsson. Foto: Turid Oom.

Utmärkelsen Årets avhandling 2021 går till SWEAH-alumnen Robin Jonsson. Det är Forum för arbetslivsforskning i Sverige (FALF), ett nationellt nätverk för arbetslivsforskare i Sverige, som står bakom utnämningen.


Robin Jonsson arbetar vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, samt Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen. Avhandlingen heter "Retaining the Aging Workforce. Studies on the interplay between individual and organizational capability in the context of prolonged working lives". 

Vad betyder utmärkelsen för dig? 

- Det är självklart roligt att ansträngningarna med avhandlingen uppmärksammas. För egen del är det också ett tecken på att avhandlingen lyckats lyfta aktuella samhällsfrågor på ett sätt som kan intressera både forskare och praktiker. Det är samtidigt extra kul eftersom det är många andra bra avhandlingar som publicerats 2021.  

Motiveringen till priset: 

I avhandlingen undersöks förutsättningarna för ett längre arbetsliv i den svenska välfärdssektorn, med särskilt fokus på samspelet mellan individ och organisation. I ljuset av demografiska utmaningar med en allt äldre befolkning är avhandlingens ämne högst samhällsrelevant, och analyserna är genomförda med god vetenskaplig skicklighet. Genom en kombination av metoder och inte minst ett genomarbetat och relevant teoretiskt ramverk bidrar avhandlingen med en djup förståelse för hur individuella och organisatoriska faktorer samspelar och leder till tidigare utträde från arbetsmarknaden. Slutsatserna i avhandlingen bidrar vidare med många värdefulla praktiska implikationer, tillämpbara i förändringsarbete för att behålla äldre medarbetare. Här tydliggörs behovet av att forma strategier som är förankrade på olika nivåer i arbetsorganisationen. På sådant sätt kombinerar avhandlingen en praktisk samhällelig relevans med hög vetenskaplig kvalitet.

Forum för arbetslivsforskning i Sverige (FALF) är ett nationellt nätverk för 450 arbetslivsforskare i Sverige. Syftet med FALF är att vara en nod och en mötesplats för arbetslivsforskare och verka för att bevara och på sikt även stärka svensk arbetslivsforskning och dess tvärvetenskapliga karaktär. 

Till avhandlingen