Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Röster från SWEAH-konferensen 2023

Deltagare jobbar i workshop vid bord och posters.
Workshop i Kyrksalen på Renströmmer i Norrköping. Foto: Lill Eriksson

Möt några av deltagarna på årets konferens för studenter och forskare, från hela Sverige och utomlands.

Mariam in front of other participants enjoying "fika".
Mariam Kirvalidze. Foto: Lill Eriksson

Mariam Kirvalidze, doktorand, Karolinska institutet:

– Jag ser fram emot att lära mig om vad andra gör. Så jag försöker träffa andra från andra universitet i andra delar av landet, som jag annars inte träffar. På en workshop tvingas man göra det, och det är bra.

Vad tycker du om workshopparna?

– Det är superintressant. Efter att ha presenterat oss själva och våra olika forskningsmetoder hittade vi snabbt en röd tråd inom omvårdnad. Var och en av oss, inom medicin, arkitektur och samhällsvetenskap, bidrog och det visar att tvärvetenskaplig forskning är ett enklare sätt.

Lotta framför andra deltagare i konferenssalen.
Lotta Dellve. Foto: Lill Eriksson

Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet:

– Det är mycket interaktivitet och deltagare från olika delar av landet och från andra länder. Det kommer att ge utdelning i framtiden. Det är inte första gången jag är på en SWEAH-konferens, jag är nyfiken på diskursen – här är en bra blandning av seniora och unga deltagare. Jag ser fram emot att träffa människor, höra deras tankar och testa mina egna tankar, både ur små och stora perspektiv på hållbarhet. Jag är glad att jag kunde komma hit idag. Jag tror att SWEAH kommer att finnas kvar länge framöver.

Vilka är årets mest spännande forskningsrön?

– Det pågår en livlig aktivitet för att nå FN:s hållbarhetsmål, det är svåra mål och de kommer inte att nås  2030. Men nu är vi igång konkret för att komma närmare målen. Vi behöver kommunicera problem, som till exempel hur man kan minska risken för skador på jobbet. Ett sätt är att vara observant på tidiga tecken på  tystnadskultur, människor som vill framstå som starka och biter ihop.

Martijn framför posters och andra deltagare.
Martijn Huisman. Foto: Lill Eriksson

Martijn Huisman, professor i epidemiologi inom åldrande, Vrije Universiteit/Amsterdam UMC, Nederländerna:

– Den här konferensen är väldigt viktig, den skapar kontakter mellan olika universitet och ur olika perspektiv. Det här är en idé jag tar med mig hem, där har vi bara konferenser om folkhälsa. Denna konferens är viktig som en bredare fråga. Jag vill lära mig mer om den andras idéer, till exempel i workshoppar.

Vilka är årets mest spännande forskningsrön?

– Jag har ögonen på de sociala faktorerna i demensforskningen och de pågående trenderna kring det. Demens har hög prioritet i många länder och det finns många anslag att söka. Det är mycket fokus på de kända faktorerna, som rökning och träning, men forskning om sociala kopplingar kommer nu mer och mer. Till exempel ensamhet – det finns inte så mycket kunskap om hur man engagerar ensamma människor.

Sams framför posters och andra deltagare.
Samu Mtutu. Foto: Lill Eriksson

Samu Mtutu, doktorand, forskningsgruppen för aktivt och hälsosamt åldrande och knuten till CASE- Centrum för åldrande och stödjande miljöer, Lunds universitet:

– Jag hoppas att jag får chansen att ställa några frågor till bland andra Martiijn Huisman om boendemiljöer för vuxna. Jag vill prata med metodexperter idag. Men just nu koncentrerar jag mig på min egen presentation. Först efter det kan jag njuta av konferensen.

Vilka är årets mest spännande forskningsrön?

– Jag är ny inom åldrandeforskning och vet inte riktigt. Jag är här för att se vad jag kan tillföra i mitt arbete, jag är i slutet av min första studie. Mitt examensarbete är en del av projektet Register RELOC-AGE, där jag använder svenska befolkningsregister för att studera vilken roll inomhus- och utomhusmiljöer har för hälsan under åldrandeprocessen.

Ethel i blå tröja och rosa scarf vid spårvägen
Ethel Forsberg. Foto: Lill Eriksson

Ethel Forsberg, ordförande i SWEAH:s styrelse:

– Jag ser fram emot att träffa alla unga forskare och studenter idag som har valt detta forskningsområdet. Det krävs nu att kunskap utvecklas på hög nivå. Forskarskolan är helt unik, inte bara bredden i forskningen inom SWEAH, utan även förankringen i 13 lärosäten. Det är minsann inte lätt att åstadkomma, det kräver så mycket engagemang. Räck upp handen om någon annan har gjort det! Det är helt fantastiskt och oerhört positivt att SWEAH har funnits i tio år.

Vilka är årets mest spännande forskningsrön?

– Det är ett så brett och intressant område, så det är svårt att säga. Men just nu tänker jag på ny välfärdsteknik, som ofta tas upp negativt i det sociala samtalet. SWEAH har visat att vi kan använda det och se möjligheterna, att många äldre får tillgång till tjänster på ett nytt sätt.