Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Resa genom sömnens rike ger nya ledtrådar om sömnproblem hos äldre

En forskare talar inför publik. Foto.
Johan Skoog fortsätter att undersöka sömnproblem hos äldre efter disputationen. Foto: Johan Wingborg

Sömnen är livsviktig för hälsan. Som SWEAH-doktorand har Johan Skoog undersökt hur sömnstörningar påverkar äldre människors minne. Resultaten ger ökat stöd för att bättre sömn kan minska risken för att utveckla demenssjukdomar.

”Allt har sin tid, berättandet sin, och så även sömnen.” 

Hans nyligen framlagda avhandling inleds med några ord av den grekiske sagohjälten Odyssevs i det klassiska verket Odysséen. De senaste åren har Johan Skoog gett sig ut på något av en odyssé genom sömnens rike för att få en bättre förståelse för sambandet mellan sömn och kognitiva förmågor hos äldre, som minne.

– Alla sover. Sömn är ett brett ämne som också finns med i litteraturen. Jag blev nyfiken och ville veta mer när jag deltog i en sömnbehandling under utbildningen till psykolog, säger Johan Skoog, doktor i psykologi vid Göteborgs universitet och knuten till den nationella forskarskolan SWEAH inom åldrande och hälsa.

Många faktorer 

Andelen äldre ökar och det gör att det är viktigt att förstå hur sömnstörningar påverkar hälsan. Som SWEAH-doktorand har Johan Skoog tagit del av forskarskolans tvärvetenskapliga kursverksamhet. Det har hjälpt honom att se på frågan om sömn hos äldre ur flera perspektiv. Den nationella forskarskolan samordnas av Lunds universitet. 

– Det är många faktorer som påverkar hur vi sover, som stora samhällsförändringar, hur du bor och vad du jobbar med. Forskarskolan har gett mig möjlighet att föra ett bredare resonemang kring de här sakerna, säger Johan Skoog.

Hans avhandling består av flera delstudier som alla innehåller forskningsdata från H70-studierna i Göteborg, där hälsan hos äldre personer undersöks över tid. H70-studierna innefattar representativa urval av äldre personer i Göteborg.

Bättre sömn

En av studierna i avhandlingen jämför sömnmönstret hos två olika grupper med 70-åringar födda med 30 års mellanrum. Resultatet visar att 70-åringarna som undersöktes runt år 2000 hade bättre sömn än de 70-åringar som studerades på 1970-talet.

– Det har kommit många larmrapporter om att vi sover sämre, men 70-åringarna som föddes senare visade sig faktiskt sova bättre än de som föddes tidigare, säger Johan Skoog.

En annan av studierna indikerar ett samband mellan dålig sömn och förekomsten av proteinet beta-amyloid hos äldre. Fynden tyder på att dålig sömn leder till minskad utrensning eller ökad produktion av proteinet, som kan utvecklas till senila plack i hjärnan. Proteinet är en viktig markör för Alzheimers sjukdom. 

Samarbete med SWEAH-alumner

Avhandlingen visar också att sömnstörningar i medelåldern är förenat med en högre risk att utveckla demenssjukdom senare i livet. Studien bygger på deltagardata från Göteborg, Stockholm och Finland. 

Efter sin doktorsexamen fortsätter Johan Skoog sina studier av hur sömn påverkar viktiga kognitiva förmågor. I samarbete med tre SWEAH-alumner genomför han en studie med forskningsdata från olika delar av landet och även Finland. 

– Det är viktigt att vi får en ökad förståelse för sömnstörningar hos äldre för då kan vi ta fram effektiva behandlingar som kan behandla sömnstörningar. Det skulle kunna minska risken för att utveckla demenssjukdom, säger Johan Skoog.