Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny vetenskaplig artikel: Doktoranders erfarenheter av att vara knutna till en tvärvetenskaplig forskarskola inom åldrande och hälsa

women.picture

Syftet är att beskriva utvecklingen av en ny tvärvetenskaplig forskarskola, med SWEAH som exempel.

Artikeln utforskar doktoranders uppfattningar om att vara en del av SWEAH. Skriftliga självrapporter som speglar 78 doktoranders erfarenheter och uppfattningar har analyserats med hjälp av tematisk analys.

Resultaten visar att anslutningen till SWEAH värderas högt.

logo. picture

 

 

 

Skräddarsydda kurser

Studenterna betonade sin uppskattning av de skräddarsydda kurserna och lärandeaktiviteterna och rapporterade att dessa var avgörande för att fördjupa deras kunskaper och vidga deras forskningsperspektiv. Resultaten visar hur de navigerar mellan disciplinära och tvärvetenskapliga sammanhang och lär sig ett intellektuellt tänkesätt och förståelse för vikten av nätverksbyggande.

Vikten av samhörighet

Forskarskolan tillför ett tvärvetenskapligt lärande, influerat av studiekamrater och andra forskare, och visar vikten av byggandet av tvärvetenskapliga miljöer och hur detta kan uppnås.

Till artikeln Doctoral students’ experiences of being affiliated with an interdisciplinary graduate school in aging and health

Av Charlotte Löfqvist, Maria Haak, Catharina Melander, Gudrun Edgren, Søren S.B. Bengtsen and Susanne Iwarsson

 

Photo by CoWomen on Unsplash