Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Transdisciplinärt fokus

Rod Lawrence

Ett utforskande av begreppen multi-, inter- och transdisciplinaritet. Det var temat för SWEAH:s workshop under doktoranddagarna i Stockholm, den 5-6 mars. Inbjuden talare var Roderick Lawrence, arkitekt och professor vid Universitet i Geneve, Schweiz.

Temat för dagen var transdisciplinär forskning. Det vill säga gränsöverskridande tvärvetenskaplig forskning som förutom forskare aktivt involverar kunskapsanvändare utanför akademin.

Roderick Lawrence har lång erfarenhet inom fältet och är bland annat ledamot i “Scientific Advisory Board of Network for Inter- and Transdisciplinary research”, Swiss Academies of Arts and Sciences, Bern.

Ifrågasatte tidigt
- Redan som student ifrågasatte jag forskningsdisciplinernas gränser och jag har alltid försökt att töja på dessa gränser. Först inom arkitektur och stadsplanering genom att närma mig miljöpsykologin och sedan har jag gått vidare via andra discipliner, inte minst antropologi och hälsovetenskap, berättar Roderick Lawrence.

De senaste tre decennierna har han sett hur den gränsöverskridande, transdisciplinära forskningen vuxit sig allt starkare.

Flera orsaker
- Detta beror på att när vi talar om djupgående samhällsutmaningar som till exempel hur folkhälsan hänger ihop med den byggda miljön så räcker det inte med enbart en disciplin och enbart forskare för att kunna hantera den komplexitet av multipla faktorer som är involverad, säger Roderick Lawrence men tillägger:

- En anledning är också att finansiärerna har drivit på utvecklingen, särskilt under de senaste tio åren, genom tydliga krav på tvärvetenskaplighet och samverkan med olika aktörer utanför akademin.

Rod Lawrence

Under workshopen uppmanades deltagarna att skriva ned sina associationer till begreppen multi-, inter- och transdisciplinaritet. De färgglada post-it-lapparna ordnades sedan på whitheboarden och utgjorde utgångspunkt för den följande diskussionen om terminologin. Det visade sig dock inte vara en helt okomplicerad uppgift med alldeles givna svar.

En fortlöpande diskussion
Den konceptuella diskussionen om disciplinaritet är dock pågående, framhåller Roderick Lawrence, och menar att SWEAH:s doktoranddag erbjuder en bra plattform för denna diskussion.

Roderick Lawrence ger följande defintioner av de olika begreppen:

  • Multidisciplinaritet (flervetenskap, mångvetenskap): Inkluderar begrepp och metoder från flera vetenskapliga discipliner, men utan att disciplinerna påverkas eller förändras.
  • Interdisciplinaritet (tvärvetenskap): Integrering av begrepp och metoder från flera discipliner, vilket leder till att de samverkande disciplinerna påverkas och förändras. Kan leda till att nya discipliner utvecklas.
  • Transdisciplinaritet (gränsöverskridande forskning): En fullständig syntes av begrepp, metoder och know-how från flera vetenskapliga discipliner, med aktiv samverkan mellan forskare och parter utanför akademin.

Den 7 mars höll Roderick Lawrence ett föredrag och en liknande workshop i Lund inom ramen för CASE Scientific Sessions. Se inspelningen av föreläsningen (På engelska):

Läs mer om dagen i Lund - Premiär Scientific Sessions: Fokus på transdisciplinaritet

Roderick Lawrence uppmanar också alla som är intresserade av transdisciplinaritet att följa hans blogg och bidra med inlägg och kommentarer:
Transdisciplinary Bridge Builders

Läs mer om Roderick Lawrence: https://www.unige.ch/gedt/membres/roderick-lawrence/

Text: Erik Skogh

Foto: Stina Elfverson

Senaste nyheter

2019-06-10

Ansök till SWEAH

Ansök till SWEAH
2019-06-05

Andra workshopen i karriärkursen för postdoktorala forskare

Andra workshopen i karriärkursen för postdoktorala forskare
2019-06-05

Fokus på karriärplanering under SWEAH:s doktoranddagar i Kalmar

Fokus på karriärplanering under SWEAH:s doktoranddagar i Kalmar
2019-04-09

Nationell e-infrastruktur inom åldrandeforskning

Nationell e-infrastruktur inom åldrandeforskning
2019-04-08

Mycket talar för SWEAH

Mycket talar för SWEAH