Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Om undernäring, fall och trycksår

Den 15 juni 2018 disputerade Christina Lannering, tidigare doktorand vid Jönköping University och SWEAH.Christina Lannering

Ladda ner avhandlingen: Experiences and outcomes of systematic preventive work to reduce malnutrition, falls and pressure ulcers in nursing home residents

Fem frågor till Christina Lannering:

Vad hamnade i centrum för diskussionen?
 - Min upplevelse var att opponenten ville få mej att reflektera om åldrande och hälsa i ett bredare perspektiv och förde därför diskussionen på en hög och mer allmänn nivå. Men det fanns också en diskussion kring mina bärande begrepp och hur de var kopplade till mina studier. Den teoretiska modellen som användes i avhandlingen diskuterades också, liksom validering. 

 - Betygskommittén frågade om rättvisa i vården, som är känd för att vara ojämlik. Eftersom min forskning baseras på en metod där alla personer bedöms utifrån samma instrument var det en relevant fråga. Andra frågor var utmaningar, svårigheter och styrkor med att använda registerdata för forskning.     

- En fråga från publiken gällde min åsikt om kvalitetsregister -  ska de förbättra vården eller vara grund för forskning? Det är inte en fråga om antingen eller. Kvalitetsregister ska förbättra vården, men finansiärerna ställer också krav på kvalitetsregistren, bland annat att de ska kunna användas for forskning.

Är det något särskilt som du tar med dig från diskussionerna?
- Jag trodde att jag skulle få fler frågor kring de enskilda studierna, alltså val av metoder och variabler etcetera. Man måste också vara beredd på att forskare från andra eller närliggande områden läser och tolkar forskning utifrån sitt perspektiv.   

Vad har SWEAH betytt för dig och ditt avhandlingsarbete?
Åtminstone den ena av de två SWEAH-kurserna har haft stor betydelse för mitt avhandlingsarbete. Det var också givande och spännande diskussioner då deltagarna hade så olika bakgrund. Det finansiella stöd som SWEAH bidragit med gjorde det möjligt för mej att delta i en internationell konferens. Bidraget har jag också använt till språkgranskning.      

Hur ser du på framtiden – fortsätter du inom forskningen eller har du andra planer?
Jag arbetar på en forskningsenhet så jag fortsätter med att arbeta med och stödja forskning på ett eller annat sätt. 

Opponent
Docent Elisabeth Rydwik, Karolinska Institutet.

Betygskommittén
Docent Stefan Fors, Karolinska Institutet.
Professor Christine Kumlien, Malmö University.
Professor Christine Keller, Jönköping University.

Huvudhandledare
Docent Marie Ernsth Bravell, Jönköping University.
 

Senaste nyheter

2020-10-06

"Att satsa på forskning inom åldrande och hälsa är livsviktigt"

"Att satsa på forskning inom åldrande och hälsa är livsviktigt"
2020-09-30

Unga forskare vill se en fortsättning på forskarskolan inom åldrande

Unga forskare vill se en fortsättning på forskarskolan inom åldrande
2020-05-19

Ansökan till SWEAH är öppen

Ansökan till SWEAH är öppen
2020-05-07

Debattartikel av Marcus Falk Johansson

Debattartikel av Marcus Falk Johansson
2020-04-30

Malin Sundström disputerar online

Malin Sundström disputerar online